Dokumentacja techniczna

 1. "budowa urządzenia opartego o akceptor NV200+SmartPayout;"
 2. "budowa urządzenia opartego o płytkę elektroniczną naszego autorstwa oraz urządzenia: akceptor banknotów, hopper oraz ewentualnie wrzutnik monet;"
 3. "instrukcja instalacji oprogramowania na urządzeniu MTKiosk w obu powyższych konfiguracjach;"

Wzory umów zawieranych przez MTKiosk

 1. Umowa zawierana przez MTKiosk z lokalem, gdzie wstawiony jest kiosk:
  umowa z lokalem;
 2. Umowa, na mocy której wynagrodzenie jest tytułem wyłącznie czynności serwisowych bez wskazania do kogo należą urządzenia:
  umowa z operatorem (jedynie serwis)
 3. Umowa, na mocy której wynagrodzenie jest tytułem wyłącznie czynności serwisowych bez wskazania do kogo należą urządzenia. W skład czynności serwisowych w szczególności nie wchodzą rozliczenia z lokalem - z lokalem rozlicza się MTKiosk bezposrednio na rachunek bankowy lokalu:
  umowa z operatorem (jedynie serwis w szczególności bez przekazywania lokalowi środków)

Inne dokumenty:

 1. MTKiosk - zasady przekazywania środków oraz fakturowania należności
 2. MTKiosk - wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 3. Biznes Plan (materiał dla tłumaczy na potrzeby oferty w innych krajach EU)

Oferty do pobrania:

 1. Oferta MTKiosk 2016
 2. Ulotka ofertowa MTKiosk, dwustronna A4 składana do A5, format JPG
 3. Ulotka ofertowa MTKiosk, dwustronna A4 składana do A5, format PDF

Copyright 2010 MTKiosk Sp z o.o. ul. Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, support@mtkiosk.com PL 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000