Zamów opracowanie za darmo

Już dzisiaj zamów książkę „Prawidłowe stosowanie art. 7a Prawa bankowego w praktyce.” za darmo. Publikacja jest zbiorem orzeczeń administracji publicznej rozstrzygającej kwestie legalności projektu MTKiosk na terytorium RP. Publikacja obejmuje w swoim zbiorze opinie jednostki badającej upoważnioną przez Ministra Finansów do rozstrzygania w imieniu Ministra o niehazardowym charakterze przedsięwzięć.
Adres wysyłki:

Oferta dla operatorów

Wszystkim operatorom posiadającym urządzenia w co najmniej dziesięciu lokalizacjach oferujemy pracę na naszych urządzeniach. Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia 3-monitorowe takie jak na zdjęciach poniżej. Zapewniamy ciągły serwis urządzeń oraz obsługę prawną.

   

Proszę mieć na uwadze, że nie oferujemy na tę chwilę współpracy polegającej na wydzierżawianiu nam przez podmioty nie będące firmą MTKiosk urządzeń celem serwisowania ich przez firmę wydzierżawiającą sprzęt lub inną. Koncentrujemy się wyłącznie na dostarczaniu naszego własnego sprzętu i tylko takiego rodzaju współpracę gotowi jesteśmy podjąć. Celem otrzymania szczegółowej oferty finansowej zapraszamy do kontaktu e-mail wspolpraca@mtkiosk.com, telefoniczny na numer +48 534 289 206 lub zamówienie oferty za pomocą niniejszego formularza:

Oferta dla właścicieli lokali

Jeżeli posiadacie Państwo jedną lub więcej lokalizacji gdzie uważacie, że urządzenie MTKiosk mogłoby spotkać się z zainteresowaniem Waszych klientów prosimy o kontakt na adres e-mail najem@mtkiosk.com telefoniczny na numer +48 534 289 206 lub poprzez formularz poniżej:

Niezwłocznie skontaktuje się z Państwem nasz pracownik i skieruje do Państwa przedstawiciela i operatora systemu MTKiosk właściwego dla lokalizacji nieruchomości, którą Państwo dysponują.

Oferta dla przedsiębiorstw wymagających obsługi pieniężnej

Zapraszamy instytucje trzecie do współpracy w ramach dostarczania plugin-ów do systemu płatności "MTKiosk". Jesteśmy zainteresowani instytucjami mogącymi wygenerować znaczny obrót i które zaproponują interesujące dla nas warunki finansowania nas jako dostawców usług płatniczych. Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.
Informujemy, że na dzień dzisiejszy jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą z:

  • dotychczasowymi odbiorcami usług typu "SMS premium", którzy chcieliby obsługiwać swoje płatności również przez nas. W szczególności zainteresowani jesteśmy współpracą z dostawcami wszelkiego rodzaju content-ów mobilnych,
  • dostawcami energii elektrycznej w zakresie płacenia za rachunki energii elektrycznej,
  • operatorami sieci telefonii komórkowej w zakresie płacenia za rachunki telefoniczne (przy identyfikowaniu się użytkownika jedynie numerem telefonu!),
  • innymi instytucjami pośrednictwa pieniężnego lub pieniądza elektronicznego w zakresie realizowania wpłat i wypłat,
  • dostawcami usług typu top-up sieci telefonii komórkowych w ramach usług „na kartę”,
  • fundacjami charytatywnymi w ramach obsługi wpłat dobroczynnych,

Zastrzegamy, że warunkiem podjęcia przez nas współpracy w przedmiocie dodania nowej funkcjonalności kiosku jest PROSTOTA definiowania przelewów.

Informujemy, że API programistyczne naszego kiosku stworzyliśmy my samodzielnie, oferujemy również możliwość indywidualnego tworzenia pluginów dla instytucji z nami współpracujących, jeżeli tylko ta współpraca ciekawie się dla nas zapowiada. Wystarczy dostarczyć nam specyfikację protokołu dla kontaktu z Państwa serwerem i zasady bezpieczeństwa tej komunikacji i na pewno będziemy w stanie się dopasować.

Informujemy, że nie nawiążemy współpracy z instytucją, której przedmiot działalności jest niezgodny z przepisami kraju, w którym umieszczamy urządzenie MTKiosk. Nie nawiążemy na przykład współpracy z kasynem online w sytuacji, kiedy przepisy wewnętrzne kraju zabraniają obywatelom korzystanie z usług takich instytucji.

„Decydując się na współpracę z nami, należy sobie też uświadomić pewne ograniczenia naszego systemu. A mianowicie nie możemy wypłacać kwot mniejszych niż 1 PLN, co bierze się z faktu obecności w naszym systemie wyłącznie urządzeń wydających monety pięciozłotowe i jednozłotowe. Z tego tez powodu użytkownicy niektórych funkcjonalności - na przykład funkcjonalności wymiany walut lub przekazów do i z instytucji finansowej często dostają mniej niż urządzenie wskazuje - każda kwota wypłacana jest z dokładnością do 1 PLN. Niestety, wyposażenie maszyny w dodatkowy "hooper" ("hooper" to urządzenie do wydawania określonego rodzaju monet) przedrożyłoby urządzenie. Niedogodność spowodowaną tym "zjadaniem" nominałów mniejszych niż 1PLN próbujemy użytkownikom rekompensować tym, że każdemu, kto wrzuci cokolwiek w PLN, dodajemy do całkowitej wrzuconej kwoty zawsze 10 groszy. Dla niektórych niedogodnością związaną z współpracą z nami są też konsekwencje związane z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy - otóż nie pozwalają one na anonimowe przesyłanie w ten sposób kwoty nie większej niż równowartość 1 tys EUR i odbieraniu więcej niż 15 tys EUR. Operacje na takich kwotach są przez nasz system dozwolone ale wyłącznie przy dodatkowej identyfikacji osoby przed urządzeniem przez operatora lub inna osobę wyznaczoną przez operatora.”

Copyright 2010 MTKiosk Sp z o.o. ul. Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, support@mtkiosk.com PL 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000