Screeny aplikacji kioskowej

Użytkownik podchodząc do kiosku ma przed sobą ekran jak niżej:

Wpłacane przez niego środki widoczne są na samym dole. Wraz z wpłacaniem nominałów kwota wyświetlana powiększa się o wpłacany nominał.

Dolna część ekranu z wpisaną kwotą widoczna jest przez cały czas korzystania przez użytkownika z urządzenia niezależenie z jakiej „funkcjonalności” użytkownik korzysta. W przypadku kiedy użytkownik znajduje się już w programie obsługującym wybraną przez niego funkcjonalność, to również tam wraz z wkładaniem do kiosku kolejnych nominałów kwota ta się zwiększa.

W przypadku, kiedy użytkownik zrezygnuje z wejścia w którąkolwiek z obsługiwanych przez nas funkcjonalności ,a „wrzuconą” ma niezerową kwotę, to pojawia się po lewej stronie przycisk „wypłać wszystko”, dzięki czemu użytkownik może wypłacić zdeponowane przez siebie środki i zrezygnować z użycia kiosku.

Klikając przycisk „Przelewy” użytkownik zostaje przekierowany do głównej funkcjonalności naszego kiosku czyli przelewów gotówkowych na wybrany rachunek bankowy. Powyżej tego przycisku znajdują się cztery pozostałe reprezentujące dodatkowe funkcjonalności oferowane przez nasz kiosk. W przypadku nawiązania przez nas współpracy z instytucją zewnętrzną w przedmiocie obsługi płatności, plugin tej instytucji dojdzie do tych czterech. Nie posiadamy ograniczenia co do ilości takich pluginów. W przypadku większej ich ilości w przyszłości (na co mamy nadzieję) po prawej stronie pojawi się tzw. „suwak” który umożliwi ich swobodne przeglądanie.

Przelewy

Po kliknięciu na przycisk reprezentujący funkcjonalność „Przelewy” użytkownikowi pojawia się następujący ekran:

W przypadku prawidłowego wypisania wszystkich formularzy ekran ten przyjmuje postać:

W przypadku zatwierdzenia przyciskiem „Przelej” pojawia się monit z żądaniem potwierdzenia:

Następnie po potwierdzeniu kolejne komunikaty:

oraz:

Nasz system posiada zabezpieczenia przed niepoprawnym wpisaniem numeru IBAN. Po operacji użytkownikowi drukowany jest paragon i na podstawie niego ma on możliwość dochodzenia reklamacji. Reklamacja taka może mieć miejsce na przykład w przypadku, kiedy numerowi IBAN wpisanemu przez użytkownika są przyporządkowane kompletnie inne dane właściciela rachunku niż te, które umieścił użytkownik. Może być też tak, że konto wpisane przez użytkownika istniało kiedyś, ale już nie istnieje i nasz system również nie zwaliduje prawidłowo takiego stanu rzeczy, dopiero po odrzuceniu naszego przelewu przez bank z nami współpracujący sami przekonamy się o takim fakcie.

doładowania telefonów komórkowych

Klikając na funkcjonalność doładowania telefonów komórkowych użytkownikowi ukazuje się taki oto ekran z monitem o numer telefonu komórkowego:

W przypadku wpisania poprawnego 9-cio cyfrowego (lub 10-cio – z „0” na przedzie) numeru telefonu na dole pojawia się dodatkowy przycisk „Doładuj za ....”, gdzie w miejscu trzech kropek znajduje się kwota aktualnie „wrzucona” przez użytkownika do kiosku:

Po kliknięciu tego przycisku pojawia się ekran informujący o komunikowaniu się urządzenia z serwerem:

I na samym końcu komunikat:

W przypadku kiedy numer wpisany przez użytkownika nie istnieje lub nie jest numerem pre-paid zamiast tego ekranu wyświetlamy odpowiedni komunikat i w takim przypadku nie pobieramy od użytkownika środków. Możliwe też są skrajnie rzadkie przypadki (głównie numerów migrujących w którymś z kierunków Era-Heyah), kiedy nasze zapytanie operatorów czy numer należy do nich nie przyniesie skutku i zanim skierujemy żądanie doładowania danego numeru musimy dopytać użytkownika stojącego przed kioskiem do jakiego dokładanie operatora należy dokładnie jego numer. W takim przypadku zanim wyświetlimy powyższy komunikat pokazujemy użytkownikowi panel z operatorami do wyboru z odpowiednią instrukcją. Wybór przycisku z logiem właściwego operatora pozwoli nam wtedy dokończyć operację.

"CSANI money transfers" wpłaty/wypłaty

Po kliknięciu funkcjonalności „CSANI money transfers” użytkownikowi pojawia się niniejsza plansza:

Jako że CSANI oferuje dwa rodzaje rachunków: identyfikowane przez MAC adress komputera oraz przez parę login-hasło, na panelu tym wyodrębnione są wyraźnie niebieskimi ramkami dwa obszary – jeden dotyczący wpłat/wypłat kont identyfikowanych przez MAC adress komputera oraz ten związany z wpłatami i wypłatami kont identyfikowanych przez login i hasło.

Po kliknięciu któregoś z przycisków „Wpłać środki” całość środków wpłaconych do kiosku zostaje przekazana na konto CSANI z tytułem płatności takim jak MAC adress komputera lub login, jeśli autoryzacja odbywa się przez login i hasło. Przycisk „Wpłać wszystko” wciskany jest „na stałe”, co oznacza, że odtąd każdy nominał włożony do kiosku automatycznie wędruje na konto usługi "CSANI money transfers" oferowanej przez CSANI z danymi przelewu takimi jak autoryzacja wybrana przez użytkownika.

Po wciśnięciu każdego z tych przycisków panel wpłat/wypłat CSANI wygląda odpowiednio:

oraz:

Zakończyć przekazywanie środków do CSANI można albo poprzez wciśnięcie przycisku „Przestań przekazywać do CSANI” bądź w następstwie kliknięcia któregoś z przycisków „wypłać kwotę” lub „wypłać wszystko”, jak też wyjście z funkcjonalności poprzez kliknięcie przycisku „powrót” u dołu ekranu.

Użytkownik w każdej chwili może skorzystać nieodpłatnie z zawartości strony www CSANI klikając na przycisk „pokaż WWW”. Ma to znaczenie jeżeli ma zamiar na przykład wypłacić środki na swój rachunek bankowy lub na przykład zmienić hasło w systemie "CSANI money transfers". Po kliknięciu „pokaż WWW” zostaje otwarte okno przeglądarki takie samo jak w funkcjonalności „kiosk internetowy” opisanej w następnym punkcie, z tym, że użytkownik nie może wchodzić na strony www inne niż te w obrębie serwisu www CSANI. Stroną główną przeglądarki służącej do oglądania wyłącznie stron www należącej do CSANI jest zakładka „manage account”.

Oprócz przekazów transgranicznych, które są flagowym produktem CSANI, instytucja ta posiada legitymację prawną do oferowania pochodnych instrumentów finansowych i w obrębie strony www należącej do CSANI znajdują się platformy klienckie java służące do składania zleceń na instrumenty finansowe oferowane przez CSANI.

Mimo że na naszym kiosku jest zainstalowana platforma java (aplikacja kioskowa również korzysta z komponentów napisanych w tym języku), to nie zalecamy użytkownikom logowanie się z poziomu www CSANI na platformę transakcyjną (CSANI daje możliwość uruchamiania takiej platformy z poziomu www). Jeżeli operatorzy spostrzegą częste takie zajmowanie czasu kiosku, to jesteśmy skłonni wycofać funkcję darmowego korzystania z www należącej do CSANI

Strona www projektu "CSANI" w naszej przeglądarce wygląda następująco:

Przycisk „Zamknij firefoxa” powoduje zamknięcie przeglądarki, natomiast przycisk „powrót” powoduje wyjście z funkcjonalności "CSANI money transfers" w ogóle.

kiosk internetowy

Wchodząc w funkcjonalność kiosku internetowego użytkownikowi na początku ukazuje się panel z cennikiem takim jak ten poniżej:

I po zatwierdzeniu przyciskiem „START” pojawia się zasadnicze okno przeglądarki:

ze stroną startową ustawioną na google.pl. Kliknięcie przycisku „zakończ” spowoduje bezwzględne wyjście z funkcjonalności przeglądarki.

Kantor wymiany walut

Klikając na przycisk „Kantor” użytkownikowi może pojawić się kilka rodzajów paneli w zależności od tego jakie urządzenia przyjmują w kiosku banknoty i monety. Dla niektórych z nich użytkownik musi wybrać walutę jaką będzie teraz „wkładał” i po takim wybraniu kiosk zaczyna przeprogramowywać urządzenia celem ustawienia ich na właściwe waluty w tym czasie wyświetlając użytkownikowi film reklamowy, dla niektórych urządzenia już są zaprogramowane jakąś określoną walutę i tylko te waluty użytkownik ma możliwość wkładać do urządzenia i nie czeka już na ich przeprogramowanie.

Przykładowy panel funkcjonalności kantorowej może wyglądać tak:

Copyright 2010 MTKiosk Sp z o.o. ul. Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, support@mtkiosk.com PL 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000